Primeur voor Beekse familie

Millenniumambassadeur haalt met energielabel A++ voor woning primeur in Nederland. 

De familie Lemmens uit Beek in het kleine plaatsje Genhout (gemeente Beek) een energielabel met de op dit moment hoogst haalbare energieklasse A++ ontvangen. Dit is voor dat type woning een primeur in Nederland. De familie heeft deze hoge energieklasse te danken aan de energiebesparende aanpassingen die zij het afgelopen jaar hebben aangebracht aan hun woning.  

Zo zijn er 20 zonnepanelen op het dak geplaatst met een zonnestroom installatie, is de oude gasboiler vervangen door een zonneboiler met warmtepomp en is er een laagtemperatuur verwarmingssysteem geplaatst, waarbij de radiatoren vervangen zijn door energiezuinige convectoren. Tevens is de gasmeter inmiddels verwijderd, omdat het gezin geen gas meer nodig heeft. 

Deze aanpassingen zijn goed voor een besparing van zo’n € 150,- per maand op de energienota van dit huishouden, dat bestaat uit 5 personen. Een rekensom toont aan dat zij de investering over twaalf jaar terugverdiend hebben, uitgaande van de huidige energieprijzen. In deze rekensom zijn overigens de subsidies die zij hebben aangevraagd voor deze energiebesparende maatregelen bij het Rijk (Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie) en de Provincie Limburg (Limburgse Energie Subsidie) reeds meegenomen. 

Hiermee is de familie Lemmens een voorbeeldfamilie in het kader van het klimaatbeleid in Beek. Dit beleid richt zich in het bijzonder op energiebesparing en CO2-reductie en is één van de drie pijlers van de gemeente Beek om als “Millennium Gemeente” bij te dragen aan de realisatie van de Millenniumdoelen. In dit geval gaat het dan vooral om het Millenniumdoel “Meer mensen leven in een duurzaam leefmilieu”. 

De gemeente Beek heeft deze voorbeeldfamilie Lemmens dan ook uitgeroepen tot Millenniumambassadeur. Op 22 oktober a.s. zal wethouder Bijen de heer Lemmens daarvoor de Millenniummedaille en de Millenniumwereldbal uitreiken tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep Klimaatbeleid