SDE-subsidie voor zonnepanelen

Na enkele jaren van afwezigheid start er vanaf 1 april 2008 een nieuwe subsidieronde voor particulieren, bedrijven en organisaties die zonnepanelen willen aanschaffen.

De landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) biedt bedrijven en particulieren die investeren in zonnepanelen zekerheid over de opbrengst per opgewekte KWh zonnestroom. Wie tussen 1 april en 1 augustus 2008 subsidie aanvraagt, ontvangt voor de komende 15 jaar een subsidie per opgewekte KWh stroom. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en hangt af van de hoogte van de elektriciteitsprijs. Door het ministerie van economische zaken is berekend dat bij een opbrengst van € 0,56 per KWh voldoende is om een zonnepaneel in 15 jaar terug te verdienen. Een zonnepaneel gaat 25 tot 30 jaar mee.
 
Is een zonnepaneel iets voor u? 
Een van de voorwaarden om het zonnepaneel kostenneutraal te kunnen plaatsen, is dat het dak gunstig ligt ten opzichte van de zon. Ook moet het vermogen van de panelen tussen de 600 Wp en 3.000 Wp liggen, wat neerkomt op een paneel van minimaal 4,5 m2.

Uw Zon-PV-project komt in 2008 naar verwachting in aanmerking voor een subsidie van 33 cent per kWh elektriciteit die aan het net wordt geleverd. Deze subsidie wordt verstrekt over een periode van vijftien jaar. Productie van elektriciteit voor eigen gebruik wordt niet gesubsidieerd. Wel krijgt u een vergoeding voor deze elektriciteit; dit bedrag ligt in 2008 naar verwachting rond 0,23 euro per kWh, afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen met uw afnemer. 
Wees er snel bij!
De subsidie is gebaseerd op het principe ‘Wie het eerst komt, het eerst maalt’. SDE-aanvragen voor 2008 kunnen worden ingediend van 1 april tot 1 augustus 2008. Deze subsidieronde sluit per 1 augustus of eerder als het subsidieplafond is bereikt. In de toekomst zullen, naar verwachting, nieuwe jaarlijkse subsidierondes worden opengesteld. 

Meer informatie 

De subsidieaanvraag kunt u downloaden op
www.senternovem.nl. Ook voor de overige voorwaarden en voor meer informatie kunt u daar terrech